Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid

ERA Test

Vad är ERA?

ERA (eller endometriell receptivitetsarray) är ett genetiskt test för att diagnostisera endometriell receptivitetsstatus i implantationsfönstret hos kvinnor. Detta molekylära verktyg för diagnostik används för att analysera uttrycksnivåerna för 238 gener, som är relaterade till statusen för den endometriella receptiviteten. Prover för dessa 238 gener hybridiseras med RNA som hämtats från ett endometriellt vävnadsprov i en anpassad microarray. Efter hybridisering läses signalintensiteterna av en datoriserad prediktor, och provet klassificeras som "Receptivt" eller "Icke-receptivt" i enlighet med de specifika uttrycksprofilerna. ERA-testet visar tidschemat för implantationsfönstret, och möjliggör val av tidpunkt för personlig embryoöverföring (pET) utgående från det erhållna individuella resultatet.

Varför välja ett ERA-test?

ERA-testet rekommenderas för yngre kvinnor med minst tre misslyckade embryoöverföringar, eller för patienter från 37 år och uppåt med två misslyckade embryoöverföringar.

ERA-testet har visat hög sensitivitet och specificitet vid identifiering av genuttrycksprofiler som är knutna till receptiviteten. Endometriell datering av skede har traditionellt bestämts utifrån histologiska kriterier. Den här metoden har emellertid visat sig inte kunna skilja mellan fertila och infertila patienter och involverar en hög grad av subjektivitet, vilket betyder att resultaten inte kan användas på kliniken. ERA-testet övervinner dessa problem.

Hur går provtagningen till?

När den här analysen ska utföras är det nödvändigt med en endometriell biopsi på kvinnan under hennes naturliga cykel eller hormonersättningscykler, vid en tidpunkt som motsvarar den endometriella reciptivitetsfasen. Dvs. vid den naturliga cykelns 21:a dag, sju (7) dagar efter stötvis frisättning (LH+7, eller 6 dagar efter follikelrupturen, när detta övervakas med ultraljud) av LH (luteiniserande hormon), eller efter fem (5) hela dagar med progesteronimpregnering i hormonersättningscyklerna (HRT). Efter tagen biopsi införs vävnaden omedelbart i ett "ERA-kryorör" innehållande en vätska som bevarar vävnaden.

phone

Ring oss (Arbetstid 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Skriv till oss

ivfriga@ivfriga.eu
Kundundersökning
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Webbplatsutveckling: