Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid

Laboratorier

iVF Rigas embryologilaboratorium

Embryologilaboratoriet på iVF Riga är utrustat med den senaste tekniken från den ledande tillverkaren Origio. Vi använder den allra nyaste tekniken för diagnostik och labb. Detta högteknologiska embryologilaboratorium är utformat för IVF- och ICSI‑behandlingar, embryoodling i upp till fem dagar (blastocyster) samt kryokonservering och lagring av genetiskt material, dvs. ägg, spermier och embryon.

Metoderna som utförs av vårt embryologilaboratorium har utvecklats på grundval av rekommendationerna från ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) och IFFS (International Federation of Fertility Societies).

Enligt lettisk lag garanterar embryologilaboratoriet dig som är patient vid iVF Riga att ditt genetiska material kommer att lagras säkert i tio år.

Laboratoriet vid iVF Rigas genetikcentrum

År 2014 öppnades det första genetiska centrumet i Baltikum och norra Europa här i Lettland. Vid centret finns ett modernt och högteknologiskt laboratorium och ett brett utbud av omfattande genetiska screeningtjänster tillhandahålls:

  • Infertilitetsdiagnos och graviditetskomplikationer/fördröjt missfall
  • Gentester för ärftlig cancer
  • Livsstilsrelaterade gentester – Viva Genomics

Alla screeningtjänster som vi erbjuder på iVF Rigas genetikcentrum utförs i vårt laboratorium och du får en tydlig förklaring och rådgivning om varje test. För några av testerna finns det även möjlighet till offentlig finansiering.

iVF Rigas genetikcentrum är det enda stället i Lettland där preimplantatorisk genetisk testning (PGT‑A och PGT‑M) kan utföras på det egna laboratoriet. Vi tillhandahåller även dessa testningstjänster till andra kliniker i Lettland och utomlands. Andra lettiska kliniker skickar sitt genetiska material för testning utomlands.

Laboratoriet vid iVF Rigas stamcellscentrum

Sedan 2016 är stamcellscentrumet den första och enda nationella stamcellsbanken på lettisk mark. Alla tjänster kontrolleras och regleras enligt lettisk lag. Dessutom kan du när som helst kontrollera att deras stamceller lagras i enlighet med standardkraven. Vid iVF Rigas stamcellslaboratorium utför vi skörd, bearbetning och kryokonservering av stamceller.

Ett intyg som utfärdats av Lettlands läkemedelsmyndighet bekräftar att laboratoriet vid iVF Rigas stamcellscentrum har tillstånd att skörda och konservera stamceller i Lettland. Godkännande nr AC‑7 för användning av vävnader och celler bekräftar att laboratoriet har verifierats och uppfyller kraven i regeringsförordning nr 1176 ”Procedur för användning av vävnader och celler från människa”, som antogs den 22 oktober 2013, samt att laboratoriet har tillstånd att utföra laboratorieundersökningar, bearbetning och konservering av stamceller inom Lettland.

Tillstånd för läkemedelsverksamhet nr R00053 bekräftar att laboratoriet som drivs av iVF Riga har erkänts som anläggning för tillverkning av cellterapi, att det uppfyller kraven för god tillverkningssed och har tillstånd att samla in stamceller, att utföra in vitro-reproduktion av dessa, att frysa ned och bevara dem för tillverkning av läkemedel för den nyutvecklade terapin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad terapi, läkemedelslagen, regeringens förordning nr 304 ”Förordningar om förfaranden för tillverkning och kontroll av läkemedel, krav på kvalifikationer och yrkeserfarenhet för en behörig person samt förfaranden för utfärdande av intyg om god tillverkningssed för läkemedelsföretag” som antogs den 18 april 2006, och även enligt regeringens förordning nr 800 ”Förfaranden för tillstånd för läkemedelsverksamhet” som antogs den 19 oktober 2011.

phone

Ring oss (Arbetstid 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Skriv till oss

ivfriga@ivfriga.eu
Kundundersökning
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Webbplatsutveckling: