Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid

IVF kostnad

ivf kostnad

Fertilitetsbehandling med hjälp av assisterad befruktning är en komplicerad process som består av många steg. Processen omfattar flera etapper samt användning av stimulerande läkemedel och analyser, vilket naturligtvis påverkar ivf kostnad.

Vi vill gärna förklara vad medicinsk befruktning innebär och vad som ingår i ivf kostnad, hur modern infertilitetsdiagnostik och behandling fungerar och vilka kostnader som kan förväntas om man bestämmer sig för att inleda en sådan process.

För att en assisterad befruktning ska lyckas är en korrekt diagnos avgörande och därför behöver din läkare ta del av dina testresultat. Och kom ihåg att infertilitet kan uppstå både hos mannen, kvinnan och hos båda samtidigt; därför är det viktigt att båda partners undersöks! 

Du och din partner kan komma till kliniken innan behandlingen inleds och få alla nödvändiga tester utförda, men för det mesta förbereder kliniker och familjeplaneringscenter själva patienterna för medicinsk befruktning. För att underlätta och spara tid och pengar är det därför möjligt att få alla tester och undersökningar utförda i din stad/ditt land och att i god tid skicka resultaten till specialisterna (din patientkoordinator) vid vår klinik.

När du har genomfört alla nödvändiga tester är nästa steg att boka ett första möte med en fertilitetsspecialist. Det första samtalet är mycket viktigt och ger ofta en tydlig bild av hur den fortsatta behandlingen ska se ut. För att få fullständig information och svar på alla dina frågor rekommenderar vi att du förbereder en lista med frågor före mötet och tar med dig alla befintliga dokument avseende tidigare behandlingar, diagnostiska resultat och relevanta journalkopior. Förutom samtalet med paret omfattar det första mötet också en grundlig insamling av information om tidigare sjukdomar, en ultraljudsundersökning och en gynekologisk undersökning, varefter läkaren upprättar en vägledande plan för ytterligare undersökningar. 

Om orsaken är infertilitet hos mannen behöver han rådfråga en androlog. För att diagnostisera infertilitet kommer andrologen att genomföra analyser av sperma och blodhormoner, undersöka testiklarna (inklusive ultraljudsundersökning) och genomföra bakteriologiska analyser av urin och sädesvätska (för att utesluta inflammation). Vid svår infertilitet genomförs också genetiska tester. Behandlingen beror på orsaken och kan vara antiinflammatorisk, hormonell, kirurgisk eller innebära rekommendationer om livsstilsförändringar o.s.v. I allvarligare fall kan assisterad befruktning rekommenderas.

Det finns dock alternativ: ett online-samtal med en reproduktionsspecialist eller androlog. Kontakta våra patientkoordinatorer: https://ivfriga.lv/se/kontakti/ 

Vidare ivf kostnad  av din sjukdomshistorik och den upprättade behandlingsplanen samt av eventuella ytterligare tester och manipulationer (Assisted Embryo Hatching, PICSI, Blastocyst Culture, EmbryoScope, EmbryoGlue, EmbryoGen, ERA test o.s.v.).

Själva den assisterade befruktningsprocessen består av tre etapper. Den första etappen innebär utvinning av friskt genetiskt material (äggceller och spermier) från kvinnan och mannen. 

För kvinnan innebär denna process vissa typer av manipulationer – till exempel stimulering av folliklarna med läkemedel och uttagning (punktion) av mogna äggceller efter 12 dagar. För mannen sker spermiernas mognadsprocess naturligt, men det kan finnas undantag om spermierna av olika hälsoskäl inte kan frigöras på naturlig väg. I detta fall måste man ta hänsyn till ivf kostnad för specifika manipulationer: metoder som TESA/PESA (uttagning av spermier från testiklarna/bitestiklarna med en nål) eller TESE (kirurgisk utvinning av spermier från testiklarna eller öppen biopsi).

Den andra etappen i den konstgjorda befruktningen är sammansmältning av ägg och spermier (just denna process är den faktiska assisterade befruktningen), vilket sker i laboratorium. Befruktningsprocessen är komplicerad och kräver högt kvalificerade specialister på området samt specialutrustning. Efter befruktningen placeras embryona i speciella inkubatorer där de under 5 dagar växer och delar sig under övervakning av embryologer. Om den modernaste inkubatorn EmbryoScope har valts för embryoutvecklingen, tillkommer en extra avgift.

Den tredje etappen i den konstgjorda befruktningen är återföring av det färdiga embryot till kvinnans livmoder (embryoåterföring) och medicinering.

Vad mer påverkar IVF kostnad?

Det bör noteras att metoderna för behandling av infertilitet utvecklas ständigt och man kommer på nya sätt att hjälpa infertila par, även i till synes hopplösa fall. En av de nya trenderna i världen är tillämpning av molekylär genetik för par som redan har barn med medfödda funktionsnedsättningar eller där genetiska avvikelser har upptäckts vid tidigare graviditeter. 

Metoder som gör det möjligt att hjälpa dessa par kallas för PGT-A (preimplantatorisk genetisk testning för aneuploidi, som innebär samtidig utvärdering av alla kromosomer i embryot innan det återförs till livmodern) och PGT-M (preimplantatorisk genetisk testning för monogena sjukdomar eller genetisk screening på embryonivå). Med hjälp av genetisk utvärdering av embryon före implantation kan man inte bara välja ut de morfologiskt bästa och mest livskraftiga embryona utan även kromosomt friska embryon, vilket effektivt ökar sannolikheten för implantation och klinisk graviditet efter den första cykeln av assisterad befruktning.

I de fall då patienternas reproduktiva celler inte kan användas för assisterad befruktning erbjuder vi infertilitetsbehandling med donatorceller både för par och ensamstående kvinnor. Våra donatorprogram är många och varierande: äggcellsdonation, spermadonation, embryodonation, tandembehandling (användning av både egna och donatorceller i donatorcykeln) och embryoadoption. Donatorprogrammen innebär naturligtvis en högre kostnad, men priset kan inkludera både embryoåterföring och embryobiopsi, nedfrysning av embryon för vidare PGT-A/PGT-M-utvärdering, ytterligare alternativ t.ex. PICSI, blastocystodling, Embryoscope, EmbryoGlue, ett uppgraderat rum på dagmottagningen o.s.v. 

Ju fler och mer komplicerade undersökningar, innovativ teknik och manipulationer som din behandling kräver, desto högre blir naturligtvis kostnaderna för att förverkliga din dröm och öka sannolikheten för graviditet. Det bör också tilläggas att prisintervallet är ganska brett. Varje situation bedöms individuellt och för att få full insikt i de eventuella IVF-kostnaderna bör du först kontakta våra patientkoordinatorer. På vår klinik kan du också boka online-konsultationer för att fastställa en ungefärlig behandlingsplan och bilda dig en uppfattning om de första stegen.

phone

Ring oss (Arbetstid 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Skriv till oss

ivfriga@ivfriga.eu
Kundundersökning
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Webbplatsutveckling: