Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid

Gentester för blivande föräldrar

Vid iVF Rigas genetikcentrum erbjuder vi Gentester för blivande föräldrar!

För er som planerar att bli föräldrar är det viktigt att ta er an detta noggrant och medvetet och på så sätt undvika potentiella risker. Och vi har en fantastisk möjlighet att hjälpa dig!

Endast vid iVF Rigas genetikcentrum: Preimplantatorisk genetisk testning av embryon på kromosom- och gennivå (PGT‑A/PGS och PGT‑M/PGD).

Gentester för dig som tänker på framtiden – hos oss är det möjligt att få fördjupad diagnostisk översikt

  • för par med infertilitet
  • vid oförmåga att fullfölja graviditeten
  • vid misslyckade IVF‑försök.

Idag vet vi alltmer om människans gener och de genmutationer som kan leda till medfödda sjukdomar och eventuell infertilitet. Varje år upptäcks fler och fler orsaker till infertilitet för män och kvinnor, de så kallade ”otydliga” orsakerna. I samtliga fall är rätt diagnos på detaljnivå nyckeln till en framgångsrik behandling – oavsett diagnos.

Vid iVF Rigas genetikcentrum erbjuder vi konsultationer med genetikerna och läkarna Liene Korņejeva och Ieva Grīnfelde.

Under konsultationen frågar genetikern om din sjukdomshistoria, skapar ditt släktträd, analyserar befintliga risker för kromosomavvikelser hos fostret och ger rekommendationer om karyotyptester för er som blivande föräldrar (gentester av blodet). Utifrån resultatet fastställer läkaren om det finns behov av preimplantatorisk diagnostik (PGT‑A/PGT‑M). Metoderna PGT‑A- och PGT‑M gör det möjligt att välja dels de morfologiskt bästa och livskraftiga embryonen, dels embryon med friska kromosomer. Därmed ökar sannolikheten för implantation och klinisk graviditet redan efter första PGT‑A/PGT‑M‑cykeln.

iVF Rigas genetikcentrum är det enda stället i Lettland där preimplantatorisk genetisk testning kan utföras på det egna laboratoriet.

För mer information: https://genetikascentrs.lv/

phone

Ring oss (Arbetstid 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Skriv till oss

ivfriga@ivfriga.eu
Kundundersökning
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Webbplatsutveckling: