Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid

Gentestning av missfallsmaterial

Pārtraukušās grūtniecība

Vad är gentestning av missfallsmaterial?

Gentestning av missfallsmaterial är en analys av samtliga fostrets (embryots) kromosomer. Testet görs med hjälp av NGS-metoden (Next Generation Sequencing), vilket gör att man kan upptäcka obalanserade rearrangemang av kromosomerna i autosomerna 1–22 och i könskromosomerna X och Y.

Denna metod visar tydligt om ett missfall har orsakats av en kromosomavvikelse hos fostret. Testresultaten kan hjälpa dig att identifiera orsaken till ett missfall och lägga upp en strategi för att lyckas med befruktning och graviditet.

Ett DNA-kontaminationstest görs för att utesluta DNA-kontamination från modern.

De vanligaste orsakerna till missfall under den första trimestern (fram till graviditetsvecka 12)

  • spontana kromosomavvikelser hos fostret
  • kromosomavvikelser hos fostret vid förändrad karyotyp hos förälder (omflyttning).

Så gör du om du får ett missfall

Samla in missfallsmaterialet (korion eller foster) och leverera det till iVF Riga-kliniken så snart som möjligt till: Receptionen på vån. 2, 1 Zaļa Street. Materialet kan läggas i en ren förslutningsbar behållare och täckas med fysiologisk koksaltlösning. Provet kan förvaras i kylskåp i en till tre dagar vid 3–8 °C innan det levereras till kliniken. Om fysiologisk koksaltlösning inte finns tillgänglig kan materialet förvaras i kylskåpet utan ytterligare vätska eller i rent vatten i upp till 12 timmar eller i frysen utan ytterligare vätska under en längre tid innan det levereras till kliniken. Det finns kit med behållare med fysiologisk koksaltlösning för materialinsamling i hemmet i händelse av missfall. Kontakta oss på: +371 67111117, ivfriga@ivfriga.eu

Laboratoriet vid iVF Rigas genetikcentrum utför gentestning av missfallsmaterial från den första trimestern (fram till vecka 12).

phone

Ring oss (Arbetstid 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Skriv till oss

ivfriga@ivfriga.eu
Kundundersökning
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Webbplatsutveckling: