Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid

Seminogram (klinisk spermaanalys)

Seminogram är nödvändigt för att bedöma mäns fertilitetsnivå. Spermaanalys rekommenderas för att kontrollera kvaliteten på mannens spermier. Om ni efter ett år utan preventivmedel inte blivit gravida är spermaanalys ett av de rekommenderade testerna för paret att börja med för att kontrollera den övergripande kvaliteten på spermierna.

Seminogram: vilka parametrar undersöks i analysen?

Volym: volymen ejakulat i milliliter.

Viskositet: bestämmer spermiernas tjocklek eller konsistens.

Likvefaktionstid: hur lång tid det tar innan sädesvätskan blir flytande.

Agglutination: undersökning i mikroskop för att upptäcka klumpar som kan hindra spermiernas rörlighet.

pH: pH på kvalitetssädesvätska är alkaliskt och skyddar spermierna från kvinnans vaginala flytningar, som har ett surt pH.

Spermiekoncentration: mängd spermier i 1 ml ejakulat.

Spermiernas rörlighet: procentandel spermier med intensiv progressiv rörlighet.

Spermiernas morfologi: procentandelen normalt formade spermier. Spermiehuvudet innehåller genetisk information, så det är väldigt viktigt att det har rätt form.

IgG MAR‑test (blandat antiglobulinreaktionstest): detekterar förekomst av antikroppar mot spermier på spermiernas utsida, som ansvarar för kroppens immunsvar på spermierna.

Vid ICSI görs vid behov ett HBA testu för att välja ut de bästa och mest utvecklade spermierna för efterföljande äggbefruktning.

Spermaanalysen (seminogram) i sig bevisar inte infertilitet, men de erhållna resultaten kan tyda på nedsatt förmåga hos spermierna att befrukta ägget.

Seminogramresultaten kan variera, eftersom de påverkas av många faktorer som alkohol, rökning, ålder, läkemedel och sportaktiviteter.

Resultaten från spermaanalysen gör det möjligt att diagnostisera följande tillstånd:

 • normospermi (ejakulat med normala parametrar avseende mängd, rörlighet och morfologi)
 • astenozoospermi (signifikant nedsatt rörlighet hos spermierna)
 • teratozoospermi (förändringar i spermiernas morfologi, mer än hälften med strukturella avvikelser)
 • oligozoospermi (mycket lågt antal spermier)
 • azoospermi (inga spermier i sädesvätskan)
 • Det vanligaste kombinerade tillståndet i klinisk praxis är oligoastenoteratozoospermi, som anses vara den vanligaste orsaken till manlig infertilitet.
 • Azoospermi (noll spermier i ejakulatet) ses hos 10–15 % av män med infertilitet.

Azoospermityper:

 • Obstruktiv,den reproduktiva kanalen för testiklarna täpps till på grund av en ärftlig sjukdom eller – vilket är vanligare – som ett resultat av en infektion eller ett trauma.
 • Icke‑obstruktiv, på grund av nedsatt spermatogenes. Bakomliggande orsaker till icke‑obstruktiv infertilitet kan vara hypofyssjukdomar (hormonbrist), genetiska avvikelser, pungåderbråck, kryptorkism, trauman, tumörer, testikeltorsion, inflammation i testiklarna (påssjuka), läkemedelsbiverkningar och skadliga miljöeffekter.

I dessa fall förklarar andrologen eller fertilitetsspecialisten tillgängliga behandlingsalternativ för dig. Den vanligaste infertilitetsbehandlingen under sådana omständigheter är insemination med ICSI (intracytoplasmisk spermieinjektion). I ett laboratorium väljs de mest rörliga och morfologiskt (och strukturellt) riktiga spermierna ut under mikroskop. Dessa används sedan för befruktning genom att de injiceras in i ägget med en tunn nål. I sällsynta fall, när spermieproduktionen är nedsatt, aspireras spermierna med hjälp av testikelvävnadsbiopsi. De spermier som samlas på detta sätt kan också användas för till ICSI.

Det finns andra seminogramdiagnoser:

 • Nekrospermi, när det inte finns några levande spermier i sädesvätskan.
 • Kryptospermi, när endast enskilda rörliga spermier finns i sädesvätskan.
 • Pyospermi, högt antal vita blodkroppar på grund av inflammation. Det kan behövas ytterligare mikrobiologiska undersökningar (odlingar) av ejakulatet för att identifiera orsaken till inflammationen och förskriva nödvändig behandling.

Seminogram: hur förbereder man sig inför testet?

För att möjliggöra en exakt och adekvat undersökning av ejakulatet och tolkning av resultatet vid ett sädesvätskeprov är det av yttersta vikt att du förbereder dig på rätt sätt inför insamlingen. Det är även avgörande för diagnos och val av behandling.

Grundläggande regler före insamling av ett sädesvätskeprov:

 • Avstå från sex i minst tre dagar, men inte längre än en vecka före testet. Intima kontakter innan du samlar in provet kan minska mängden ejakulat och mängden spermier i det. Avhållsamhet under mer än sju dagar före testet kan leda till att de mogna spermierna dör.
 • Avstå från alkohol och narkotika (inklusive ”spice” och marijuana) i någon form för att undvika att spermiernas rörlighet minskar, att formen förändras eller att de dör.
 • För att få ett bättre resultat ska du inte dricka starkt svart te eller kaffe och inte röka en dag före testet.
 • Ät inte heller feta eller stekta livsmedel som kan minska ejakulatmängden och spermiernas rörlighet. För att få ett bättre resultat ska du välja hälsosam mat som är rik på vitaminer och fibrer (frukt och grönsaker), proteiner (magert kött, nötkött, kyckling, kanin) och mejeriprodukter. Tillräcklig mängd vitaminer (särskilt C‑vitamin och zink) i kosten är också viktigt för bättre spermiemognad.
 • Överhettning av kroppen påverkar spermieproduktionen negativt, eftersom den optimala temperaturen för spermiernas mognad är 1–2 °C lägre än den normala kroppstemperaturen (34–35 °C). Därför ska du undvika att basta eller ta ett varmt bad en dag före testet.

Testet rekommenderas inte i följande fall:

 • vid förkylning eller akut luftvägsinfektion med feber
 • vid inflammation i urogenitala organen (uretrit, prostatit)
 • vid en infektion eller en sexuellt överförbar sjukdom (brucellos, gonorré, influensa, påssjuka, syfilis, tuberkulos, feber) som kan leda till testikelatrofi, störningar av spermiernas rörlighet och spermiebrist Sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia och gonorré kan resultera i att bitestiklarna täpps till, vilket leder till infertilitet
 • om du tar antibiotika eller antidepressiva läkemedel
 • om du tar anabola steroider, vilket kan orsaka hormonella störningar.

I alla ovan nämnda situationer bör spermierna samlas in minst 1–2 veckor efter tillfrisknande så att laboratorieparametrarna hinner återgå till normala nivåer och läkemedlet hinner lämna kroppen.

Undvik ansträngande och långvarig fysisk aktivitet en dag före testet, eftersom överbelastning av kroppen, mjölksyreansamling i musklerna och sänkt testosteronhalt kan påverka spermiernas prestanda.

Stress, sömnbrist och känslomässig överbelastning kan orsaka hormonell obalans.

För att få en mer exakt testning rekommenderar vi att provet samlas in direkt på kliniken för att undvika försämring av spermieparametrarna på grund av olika fysiska faktorer under transporten.

För att få det mest korrekta resultatet rekommenderar vi att du gör två spermaprov med tre veckors intervall. Om provresultaten skiljer sig avsevärt görs ett tredje prov.

Läs alla instruktioner och följ dem strikt innan du gör spermaprovet.

Om materialet har samlats in utanför kliniken ska det levereras inom en timme för att säkerställa det önskade temperaturintervallet (20–40 °C). Provet får under inga omständigheter kylas ned under 10 °С.

phone

Ring oss (Arbetstid 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Skriv till oss

ivfriga@ivfriga.eu
Kundundersökning
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Webbplatsutveckling: