Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid

Kvinnors hälsa

We offer preventive methods for female health and take care of her quality of life; we have services for the woman to feel self-confident; we are able to do regular check-ups and help the woman to maintain juvenility for as long as possible.

iVF Riga provides:

  • Regular check-ups, preventive gynaecological examinations
  • Anti-ageing specialist consultations
  • Assistance to peri-menopausal women
  • Consultations if surgical treatment is required

Äggstocksreseven minskar vid åldrande

Åldrande är den största fienden för kvinnor i det reproduktiva livet som börjar vid den första menstruationen och pågår fram till klimakteriet. Allt är cykliskt, det som en gång börjat måste få ett slut.
I dag så fokuserar kvinnor till stor del sitt liv med att skapa karriär och till självförverkligande och flyttar fram tiden för familjeliv, då de är övertygade om sin rätta partner och redo för giftemål och att skaffa barn. Det är förstås möjligt att planera för barn och dem senare, men det går inte att bortse från att den biologiska klockan inte går att stanna, den kommer inte att vänta på att kvinnan är redo och att tiden är “den rätta”.

Äggstocksfunktionen är det som åldrar snabbast, därför varar inte den reproduktiva förmågan för kvinnor lika länge som för männen. Ålrdringsprocessen av äggstocken - de påverkar både mängden ägg samt även kvalitet, som med åren krymper, till den tidpunkten då det inte längre är möjligt att få en avkomma.

Det finns kvinnor vars kropp fortfarande producerar hormoner, som garanterar regelbunden menstruationscykel, men att det trots det inte skapar tillräckligt med ägg från äggstocken som blir på för låg nivå.

Naturlig minskning av äggstocksreserv

Det finns olika tester som gör det möjligt att överblicka kvinnornas äggstocksreserver, en av de mest populära är AMH-Anti Miller hormonbestämning. Den kan bestämmas genom att ta blodprov oberoende av menstruationscykelns dagar. Tredje dagen efter påbörjandet av cykeln hjälper FSH – folliklar stimulerande hormoner och bestämning av östradiolnivån att förstå att kroppen producerar hormoner för skapande av folliklar.

Vanlig gynekologisk ultrasonografi gör det möjligt att visuellt värdera antalet antrala folliklar i äggstocken vid given tidpunkt.

Med åldern så minskar antalet antrala folliklar, det finns ändå möjlighet att befrukta dessa folliklar.

Insamlade resultat gör det möjligt för läkaren att värdera kvinnornas reproduktiva förmåga och rekommendera lämplig behandling – IVF cykel, eller cykel med äggcellsdonator.

Genom att använda en ny donator för äggceller så ger det möjlighet för kvinnor att föda barn, de som själva inte kan producera fram celler, som efter befruktningen kan uppnå blastocyststeg och implanteras i livmodern.

35 års ålder är en tröskel, när man passerar den måste man iaktaga stor uppmärksamhet på genetiska undersökningar, när man planerar för tillökning av familjen. För att undvika för tidig upphörande av graviditet, som kan vara en smärtsam upplevelse, så är det nödvändigt att vara 100% övertygad om att det implanterade embryot är genetiskt friskt. Efter 45 år ålder, så är bara var tredje producerad äggcell kapabel att skapa en genetisk frisk avkomma.

PGS – preimplantatorisk genetisk screening, ger möjlighet att välja de mest utvecklade och genetiskt friska embryon.

På kliniken iVF Riga så utför vi även genetiska tester trombofili och PAI molekulär bestämning: detta resulterar i att underlätta att undvika för tidiga missfall för kvinnor som har problem med normalt blodflöde.

Antalet folliklar är olika för varje kvinna, det är en gåva, som ges från födseln, hur vi utnyttjar den gåva i vårt fortsatta liv är vårt eget val.

Våra dagliga kontakter med patienter, som drabbas av klimakteriet i en tidig ålder – det kallas för en för tidig ovariesvikt eller utmattning! Dessa kvinnor producerar ägg med minskad förmåga att befruktas och utvecklas normalt.

Också onkologiska patienter finns i denna riskgrupp, eftersom äggstockarna och äggen i dem kan förstöras på grund av cancer, kemisk terapi, strålning, svåra bäckeninfektioner. I ovanliga fall så kommer vi även i kontakt med kvinnor som från födslen saknar en eller båda äggstockarna.

Tack vare den medicinska utveckligen så kan vi hjälpa till i sådana fall, genom att ge unga kvinnor möjlighet att skapa familj i framtiden. Genetiskt material kan frysas och lagras hos kliniken för framtida användning när det är nödvändigt. Mer om frysning av äggceller kan ni läsa om på hemsidan under särskilt rubrik (Frysning av genetiskt material)

Frysning av ägg

Tester rekommenderade för att mäta äggstocksreserv

Under 35 års ålder

IUI/IVF/ICSI - behandlingar är mest lämpade för unga och friska kvinnor som fortfarande befinner sig i den bästa reproduktiva åldern, men som på grund av någon orsak inte kan bli gravida själva. Sådana kvinnor behöver rådgivning av vår specialist inom reproduktion, utföra nödvändiga undersökningar samt tester. Baserat på resultaten och undersökningarna så kan vår fertilitetsexpert göra en individuell behandlingsplan, som denne sedan samordnar med patienten, taget i beaktande hennes önskemål och möjligheter. Mer detaljerad information kan hittas i Infertilitetsdiagnostik och behandlingKonstgjord befruktning.

Mellan åldern 36 och 45 år

IVF/ICSI + PGS-testning för embryon är rekommenderat för kvinnor som lämnat kvinnans reproduktiva ålder.

Åldrande påverkar både – antalet och kvaliteten av oocyter i äggstockarna. Genetisk testning (PGS) hjälper till att välja ut endast de friska embryona för implantationen och undvika misslyckad implantation, genetisk oordning hos embryon och missfall. Här talar vi inte om kvantitet utan kvalitet.

Tabellen nedan visar hur antalet normala embryon hos patienter minskar med åldern. (Data presenteras av Reprogenetics, baserat på en studie av 10.852 cykler och 58.798 blastocyster.)

Mellan åldern 46 och 50 år

Äggdonation/Tandembehandling / Äggdonation + PGS-testande

När kroppen börjar bli svagare på att producera ägg och kvaliteten når sin lägsta punkt, så kan kvinnor inte längre föda på egen hand. Av det skälet, utvecklingen inom medicin har upptäckt att donatorer ger en möjlighet att lura den biologiska klockan. Kvinnor är fortfarande kapabla att föda ett barn och utveckla ett barn för födsel, men med lite hjälp från vår sida.

Det är inget enkelt beslut att fatta, men kvinnor som väljer denna vägen, glömmer alla bekymmer och rädslor från det ögonblick när de hör hjärtat slå för första gången och ännu mer när en liten fot eller hand rör vid dem från insidan och lämnar märken på magen.

Om kvinnan har en stark önskan att använda sina egna celler för befruktning och hennes reproduktiva hälsa tillåter det, så är detta en möjlighet till nytt tillvägagångssätt: tandem behandling – kombination av egen + donators ägg i donatorcykeln. Korrelationen av egen och donators ägg vid en sådan behandlig varierar beroende på den reproduktiva hälsan hos kvinnan under denna period av kvinnans liv.

Vår klinik har möjlighet att välja individuell donator från 110 kvinnor, som har testats och godkänts av vår kliniks specialister (specialist på reproduktion, genetiker, psykiater-narkolog). Mer om våra donatorer kan du läsa om i Äggdonation.

Om graviditeten inte inträffar av okända anledningar, även i en donatorcykel, så rekommenderas Äggdonation + PGS testning (preimplantation med genetisk screening av embryon för att välja vid embryoöverföring endast genetiskt testade embryon, som inte bär på några mutationer).

Sieviešu veselība

phone

Ring oss (Arbetstid 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Skriv till oss

ivfriga@ivfriga.eu
Kundundersökning
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Webbplatsutveckling: