Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid

Äggfrysning

Olšunu sasaldēšana

Frysning (kryokonservering) av ägg i iVF RIGA

Hundratals barn från olika centra världen över har nu fötts efter en behandling som använt tidigare frusna mogna ägg som tinats, en behandling som fortfarande betraktas som ny teknik. iVF Riga är en av de europeiska kliniker som erbjuder denna service. Vi använder en ny frysningsmetod som kallas vitrification.

Äggfrysning

Av icke-medicinska eller sociala skäl kan kvinnor vilja frysa ner sina ägg för att vänta med att skaffa barn till en senare period i sina liv. Kvinnor som lider av endometrios – det är en progressiv sjukdom som kan försämra äggstocksfunktionen. Vid cancersjukdomar används normalt kemoterapi och radioterapi. Det kan medföra biverkningar där äggstockarna skadas, vilket kan påverka en kvinnas framtida fertilitet. Stimulering av äggstockarna och ägginsamling kan fördröja cancerbehandlingen med 2 till 6 veckor.

Kvinnor kan också vilja frysa ner sina ägg av andra medicinska skäl. Det är möjligt att utföra en äggfrysning procedur om det finns fler ägg än spermier tillgängliga i en ICSI-behandling cykel. Om paret genomför en IVF men har etiska betänkligheter gällande produktionen av överskottsägg (paret vill t.ex. inte inplantera fler än två ägg när det finns ett stort antal ägg tillgängliga) kan överskottsäggen frysas ner.

Äggfrysning: rättsläge

Innan en klinik kan förvara ägg måste kvinnan fylla i blanketter för samtycke till förvaring. Blanketterna är viktiga, och de bekräftar de villkor under vilka kvinnan tillåter förvaring och användning av hennes förvarade ägg.

Tills flera tusen barn har fötts och följts upp under flera år är det dessutom mycket svårt att exakt beräkna riskerna med dessa tekniker. Eftersom tinade ägg inplanteras under användningen av ICSI-tekniken borde du läsa informationen i våra patientdokument om ISCI behandling.

Äggfrysning: process

Det här liknar mycket den stimuleringscykel som är vanlig i IVF behandlingen. Medicinering ges för att stimulera äggstockarna, och äggen samlas in under vägledning av ultraljudsundersökningen. Det här är exakt samma process som används för att samla in ägg i en IVF-cykel.

Äggfrysning: indikationer för kryokonservering av äggceller

Medicinska indikationer:

  • Behandling med mediciner som kan påverka den reproduktiva hälsan, som kemoterapi och strålbehandling, hormonbehandling osv.
  • Låg ovarialreserv kopplad till dålig respons på stimulering.
  • Kommande äggstocksoperationer.
  • Ogynnsamma yrkesfaktorer som påverkar den reproduktiva hälsan.

Sociala indikationer:

  • Uppskjutet moderskap. Kryokonservering av äggceller är en möjlighet för kvinnor som inte kan/inte vill bli gravida nu, och därför vill frysa ned sina ägg för framtiden som en försäkran mot åldersrelaterad infertilitet.
  • Familjestatus (ensamma kvinnor).
phone

Ring oss (Arbetstid 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Skriv till oss

ivfriga@ivfriga.eu
Kundundersökning
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Webbplatsutveckling: