Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid
ivfriga@ivfriga.eu Boka tid

Embryologens tips: ”Vilka faktorer påverkar förmågan hos ett embryo som ska implanteras i livmoderhålan?"

Советы эмбриолога

Embryots kvalitet kan klassificeras genom att kombinera tre olika indikatorer: morfologi, kinetik och genetik. Förmågan hos ett embryo att implanteras beror till 25 % på morfologin, 25 % på kinetiken och 50 % på genetiken.

Idag ska vi prata om embryots morfologi.

Embryots morfologi är en visuell bedömning av embryot med avseende på celltal, storlek och fragmenteringsmängd.

Blastocysternas utveckling och stadier(Gardner m.fl. 1999):

 • BC1 – Blastocystens hålrum mindre än hälften av embryots volym
 • BC2 – Blastocystens hålrum mer än hälften av embryots volym
 • BC3 – Fullständig blastocyst, hålrummet fyller embryot helt
 • BC4 – Expanderad blastocyst, hålrummet större än embryot, med förtunning av skalet
 • BC5 – Kläcks ur skalet
 • BC6 – Har kläckts ur skalet

Från och med det andra utvecklingsstadiet hos blastocysten (BC2) går det att gradera den inre cellmassan och trofektodermen (Gardner et al., 1999):

Den inre cellmassans kvalitet

 • A – Många celler, tätt förpackade
 • B – Flera celler, löst grupperade
 • C – Mycket få celler

Trofektodermens kvalitet

 • A – Många celler, bildar sammanhängande skikt
 • B – Få celler, bildar löst epitel
 • C – Mycket få stora celler

Följ våra publikationer! Nästa gång: Embryots kinetik

phone

Ring oss (Arbetstid 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Skriv till oss

ivfriga@ivfriga.eu
Kundundersökning
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Webbplatsutveckling: